Hur det tekniska språkbruket leder in i maskinmetaforen

Denna hemsida fungerar inte med Explorer <9. Använd Firefox, Google Crome eller Safari. Läs denna information.

konferens1.jpg

Nästa Öppet Hus den 14 mars 2018. Inbjudan kan laddas ner här

Bakgrund

Inlägget kommer att kopplas till en simuleringsövning som jag fick möjlighet att observera på Chalmers. Jag har efter mitt besök där haft samtal med handledarna som vi skall återuppta i höst. Till dess hade jag tänkt ha ett manuskript färdigt med tankar om vad detta samtal (maskinmetaforen) kan handla om. Ett syfte som jag ser med samtalet med handledarna på CTH är att utforska hur de skulle kunna utveckla simuleringen och samtalen med studenterna om simuleringarna. Ett annat syfte är att simuleringen, och erfarenheterna av samtalen med studenterna om övningarna, skulle kunna dokumenteras i meriterande artiklar inom ramen för sådan forskning som Chalmers forskare förväntas göra.

En ny ansats

För att förstå vilken påverkan det tekniska språkbruket har på samtal om samarbete och samverkan, och på våra underförstådda värderingar, måste man använda sig av en ansats som José Luis Ramírez kallar begreppsfenomenologi. Denna knyter an till Ludwig Wittgenstens så kallade ”språkspel”. För att klargöra skillnaden är det nödvändigt att precisera och skilja ut vad som kan och inte kan formuleras genom det tekniska språkbruket, för att därefter klara ut hur man kan samtala om och utforska det jag kallar samarbetsuppgiften. Min observation av simuleringsövningen var nämligen att intresset helt fokuserades på den tekniska sakfrågan (vilket är naturligt eftersom det är en teknisk högskola)

Open Apertum 2017

Då teknik och teknisk utbildning är så dominerande i vårt samhälle är det olyckligt att språkbruket och forskningen på de tekniska högskolorna så ensidigt domineras av den tekniska samtalsformen. Den förhoppning jag har, och vill pröva med deltagarna på Open, är om vetskapen om begreppsfenomenologisk analys i förening med simuleringsövningarna skulle kunna göra det möjligt för handledarna att bättre belysa samarbetsfrågan och så att de genom dessa analyser skulle kunna göra samarbetsfrågan mer synlig också forskningsmässigt.

 

Denna text kan laddas ner som pdf här

Fördjupade resonemang finns i vår abonnemangsrapport 129

 

Vill Du ta ställning till hur olika förslag som förs fram av kolleger och chefer skulle kunna påverka Din egen situation och Er samverkan i Din verksamhet finner Du fördjupande resonemang i vår abonnemangsrapport 129.

Resonemangen har hämtats från våra många samtal i arbetslivet och har prövats mot aktuell forskning. Det innebär att Du själv inte måste plöja igenom massa text för att få stöd för Dina tankar.

Skriv och beställ av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Wennbergs vänner

Wvbild

Till Bengt-Åke Wennbergs 80-jubileum publicerade vänner, kunder och samarbetspartners en bok med egna separata texter om hur det varit att från 30 år och fram till nu samarbeta med Bengt-Åke och Samarbersdynamik enligt de princper som beskrivs på denna hemsida. Boken kan laddas ner som pdf här.

Brevväxla gärna med oss

Besökare

Vi har 43 besökare och inga medlemmar online