Referenspunkter

Denna hemsida fungerar inte med Explorer <9. Använd Firefox, Google Crome eller Safari. Läs denna information.

konferens1.jpg

Öppet hus den 14:e varje månad. Men vi tar ledigt över sommaren! Nästa Öppet Hus den 14 september

Texterna på vår uppdaterade hemsida www.kunskapsabonnemanget.se är resultatet av vårt, Monica Hanes och Bengt-Åke Wennbergs, mångåriga tankearbete kring frågor med relevans för att förstå fenomenet samarbete. Vi har i samtal med klienter, vänner, kollegor och forskare intresserat oss för det som skulle kunna sammanfattas som organisationens mänskliga sida. Vi har med tiden funnit att just denna sida av samarbetsfrågorna bör beskrivas av teorier som karaktäriserar samarbetet som interaktiva fenomen – snarare än av framställningsformer som refererar till individuell moral, värderingar, personlighet och statistiska samband.

Vi menar att det skrivande och de dialoger som krävs för att skapa en effektiv och konstruktiv verksamhet, och ett gott samarbete, växer fram i ett speciellt klimat. Språkbruket i detta goda klimat verkar skilja sig från språkbruk och analyser som bygger på en normativ framställningsform. Denna mycket vanliga framställningsform har vuxit fram ur upplysningstiden. Den är numera så inarbetad att man tar den för given utan att närmare reflektera över den. Därför blir många offentliga debatter och erfarenhetsutbyten meningslösa och ofta kontraproduktiva. Många tystnar och känner sig kränkta. En viktig egenskap hos de goda samtal vi ovan refererar till är att de som deltar i dem har ambitionen att alla skall komma till tals och att allas observationer och erfarenheter skall komma till sin rätt.

Organisationens mänskliga sida är liktydigt med samarbetet. Användning av dagens administrativa praxis som bygger på hierarkiska antaganden verkar emellertid numera försvåra samarbetet människor emellan då den inte stämmer med människors värderingar och erfarenhetsmassa. Administrationen verkar också allvarligt begränsa möjligheterna för professionella aktörer att få utlopp för sin kunskap och sin kunnighet.Det blir en ond cikel. Ju sämre det går desto mer försöker man med det gamla.

Fördjupade resonemang finns i vår abonnemangsrapport 129

 

Vill Du ta ställning till hur olika förslag som förs fram av kolleger och chefer skulle kunna påverka Din egen situation och Er samverkan i Din verksamhet finner Du fördjupande resonemang i vår abonnemangsrapport 129.

Resonemangen har hämtats från våra många samtal i arbetslivet och har prövats mot aktuell forskning. Det innebär att Du själv inte måste plöja igenom massa text för att få stöd för Dina tankar.

Skriv och beställ av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Wennbergs vänner

Wvbild

Till Bengt-Åke Wennbergs 80-jubileum publicerade vänner, kunder och samarbetspartners en bok med egna separata texter om hur det varit att från 30 år och fram till nu samarbeta med Bengt-Åke och Samarbersdynamik enligt de princper som beskrivs på denna hemsida. Boken kan laddas ner som pdf här.

Aktuella artiklar i vår kunskapsplattform

Besökare

Vi har 16 besökare och inga medlemmar online